Privacystatement van Évidence

Uw persoonlijke gegevens zijn geen handelswaar. Daarom zijn er wettelijke regels waarin is vastgelegd welke informatie wij aan u mogen vragen en wat wij ermee mogen doen. Samengevat: we delen uw persoonlijke gegevens niet met anderen en u hoeft ons alleen gegevens te verschaffen die wij ook echt nodig hebben om uw vragen te beantwoorden. Wat we niet gebruiken, mogen we ook niet bewaren.

Hier leest u hoe Évidence omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Wettelijk verantwoordelijkheid

Évidence is een merk van Leolux Living B.V., opgericht en gevestigd in Venlo (NL). Onze modellen worden hier ontwikkeld en geproduceerd in de eigen fabrieken van Leolux in Europa. Leolux houdt bij het maken van meubelen voor al haar merken rekening met de wettelijke eisen die gelden in het land van levering. Dit kan tot gevolg hebben, dat wij bepaalde modellen, onderdelen of bekledingsmaterialen daar niet kunnen leveren. In het proces van informatie, aankoop en aftersales gelden wettelijke eisen voor wat betreft het verzamelen, opslaan en delen van persoonlijke gegevens.

Vragen?
Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met onze AVG functionaris.

Leolux Living BV
Postbus 3976
5902 RB Venlo
Telefoonnummer: +31 (0)77-3877222
Email: privacy@leolux.nl

Uw privacy is gewaarborgd

Wij zijn blij dat u interesse heeft in onze producten en vertrouwen erop dat u op onze website alle informatie vindt die u nodig heeft bij het maken van een juiste keuze. Daarbij houden we ons strikt aan de Europese regelgeving, meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

Opvragen van uw gegevens

Op verschillende plaatsen in onze website, maar ook elders in het informatie- en aankoopproces deelt u uw gegevens met ons. Wij verzamelen echter alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel dat we met elkaar afspreken. Als u bijvoorbeeld eenmalig een magazine wilt ontvangen van Evidencé, dan vragen wij alleen om uw naam en uw adresgegevens. Als u een maandelijkse nieuwsbrief wilt ontvangen, dan zijn uw naam en uw mailadres voldoende. Daar hebben we uw adres of uw leeftijd niet voor nodig.

Bewaren van uw gegevens

Leolux slaat uw gegevens alleen op als u daarvoor nadrukkelijk toestemming verleent. Bijvoorbeeld als wij u een periodieke nieuwsbrief mogen sturen. Uw gegevens worden dan alleen voor dat specifieke doel bewaard. U kunt uw toestemming bovendien te allen tijde intrekken. Leolux zorgt dan dat uw gegevens uit het bestand worden verwijderd.
 

Derden

Leolux deelt geen persoonlijke gegevens met derden. Gegevens die u aan Leolux verstrekt worden uitsluitend door Leolux zelf ingezien. Websites die door externe partijen worden gehost, hebben nadrukkelijk geen toestemming om gegevens voor eigen gebruik te verwerken, op te slaan of aan te wenden. De overdracht van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten vindt alleen in het kader van dwingende landelijke wetgeving plaats.

Anonieme gegevensverwerking / Cookies

U kunt onze webpagina's bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. U blijft dus anoniem.

Omdat wij onze informatievoorziening en het functioneren van de website willen optimaliseren, worden bezoeken aan de website (anoniem) geanalyseerd. Daarvoor maken we gebruik van cookies. Wanneer u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u ze weigeren. De website geeft u dan nog steeds alle informatie. Opgeslagen cookies kunt u via de systeeminstellingen van uw browser op elk moment wissen.

Wat zijn cookies?

Het zijn onschadelijke kleine tekstbestandjes die websites aan u toesturen en die uw browser vervolgens opslaat. Bij elk volgend bezoek aan deze website stuurt uw browser de inhoud van het cookie terug. De website kan zo de gegevens opslaan die horen bij uw browser en uw bezoek. Onze website onthoudt zo bijvoorbeeld uw favoriete modellen. Zulke cookies noemen we "technische cookies".

Andere cookies helpen om u te herkennen als unieke bezoeker, om te analyseren welke pagina’s van een site veel bezocht worden, om de effectiviteit van online reclamecampagnes te meten of om bepaalde advertenties te kunnen tonen op basis van het surfgedrag met uw browser. De eerste twee noemen we "analysecookies" de laatste twee "advertentiecookies".

Al deze cookies werken anoniem. We hoeven immers niet te weten wie onze website bezoekt, maar wel hoe een bezoek aan onze website verloopt.

Welke cookies gebruikt Leolux?

Analysecookies: Met deze cookies kan Leolux uw bezoek aan onze website analyseren. Kunt u gemakkelijk vinden wat u zoekt? Of moet u veel klikken om de juiste pagina te vinden? Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren. Een site die u snel de juiste informatie geeft is wel zo klantvriendelijk. Wij volgen u niet persoonlijk, de cookies werken volledig anoniem.

Advertentiecookies: Leolux maakt gebruik van banners en andere online reclamecampagnes. Cookies kunnen de effectiviteit van deze campagnes meten. Als u een website bekijkt waarop een banner van Evidencé staat, plaatst de partij die de banner voorziet een cookie. Op onze website plaatsen wij een code afkomstig van diezelfde partij. Als u na het zien van de banner onze site opent wordt het eerder ontvangen cookie weer teruggestuurd naar deze partij. Op deze manier kan gemeten worden hoe effectief een banner of andere reclame-uiting is.

Daarnaast kan ook zogenoemde retargeting toegepast worden. U heeft bijvoorbeeld eerst een pagina van de website bekeken. Retargeting betekent dat u later een nieuwe advertentie-boodschap over Evidencé te zien krijgt. Op deze manier is het dus mogelijk om reclame-boodschappen toe te spitsen op de interesses van de bezoekers.

Formulieren

Via formulieren verzamelt Leolux uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het doel dat we in het formulier aangeven. Gegevens worden na behandeling van de vraag of aanvraag niet bewaard, tenzij u daarvoor via een “opt-in” nadrukkelijk toestemming verleent. Afmelden is op elk moment mogelijk, waarna uw gegevens alsnog uit ons systeem wordt verwijderd.
 


Bundelen van gegevens

In verschillende formulieren vragen we om uw adresgegevens, deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor een uniek kenmerk. De ingevoerde adresgegevens, in combinatie met uw achternaam, zorgen ervoor dat u niet dubbel in onze database komt. Wanneer u voor verschillende diensten bent ingeschreven (bijvoorbeeld registratie als klant, nieuwsbrief, bezoek aan Leolux, aanvraag jaarboek), dan bundelen wij uw gegevens in één bestand. Uitschrijven voor de afzonderlijke diensten is altijd mogelijk. Leolux zal dan echter geen deelgegevens uit het databestand verwijderen.

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag of opmerking aan Leolux doorgeven. Uw gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

Aanmelden nieuwsbrief

Wanneer u de nieuwsbrief aanvraagt, slaan wij uitsluitend uw naam en mailadres op. U kunt zich bij iedere volgende nieuwsbrief permanent uitschrijven. Wij verwijderen dan de gegevens die wij hebben opgeslagen voor het toesturen van de nieuwsbrief.

Copyright / Disclaimer

Teksten, afbeeldingen, films en andere informatie die hier wordt gepubliceerd vallen onder het copyright van Leolux Living BV in Venlo. Reproductie of weergave zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Leolux is niet toegestaan en leidt tot juridische stappen. Adviesprijzen, maten en overige informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen. Leolux kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die ontstaat ten gevolge van deze informatie op of het gebruik van deze website.